Vážení používatelia portálu milmax.sk,

za účelom skvalitnenia služieb sme naplánovali technickú odstávku, počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby. 

Odstávka bude zameraná na úpravy funkcionalít, zrýchlenie a optimalizáciu. Naším cieľom je zlepšenie používateľského komfortu a skvalitnenie používania elektronických služieb.

Ďakujeme za porozumenie